Close

Mijn reserveringen

[bookingactivities_list]

Anba Arseny


Op 30 mei 1985 vestigde Anba Arseny (toen: Vader Arsenious El Baramousy) zich als eerste Koptisch Orthodoxe priester permanent in Amsterdam om de Kopten in Nederland van dienst te kunnen zijn. Hij was gestuurd door Zijne Heiligheid Paus Shenouda de derde, Paus van Alexandrië en de 117e opvolger van St. Marcus de Evangelist.  

Anba Arseny is afgestudeerd aan de faculteit der geneeskunde in 1975. Op 20 september 1978 werd hij monnik in het El Baramous klooster te Wadi- Natroun, Egypte. Daarna is hij tot priester gewijd op 30 mei 1979 en hegoemen op 2 juli 1981. Hij heeft gediend in het bisdom Za’aziek en Minya el Amh als verantwoordelijke van de spirituele verzorging van de jeugd van 9 januari 1980 tot 24 januari 1982. Daarna heeft hij gediend als interim-abt van het el Baramous klooster van 11 Februari 1982 tot 30 april 1984. Zijne heiligheid paus Shenouda III koos hem voor het dienen van de Koptische gemeenschap in Nederland op 30 mei 1985.

Door zijn komst keken de Kopten uit naar een eigen kerk en zij spanden zich in om een geschikt gebouw te vinden. God leidde hen naar het huidige kerkgebouw in Amsterdam Noord. Op 2 oktober 1985 werd het koopcontract ondertekend en de kerk overgedragen. Op zondag 20 oktober 1985 droegen we de eerste Heilige Liturgie op in de nieuwe kerk en we waren blij met dit nieuwe Godshuis. Daarna waren we druk bezig om de kerk in Koptisch Orthodoxe stijl in te richten.

Vanaf juli 1985 bezocht Vader Arsenious tweemaal per maand Den Haag waar, na Amsterdam, de meeste Kopten wonen. Deze visites werden ingevuld met, afwisselend, het opdragen van de Heilige Liturgie en het houden van geestelijke bijeenkomsten. Sinds januari 1991 heeft Den Haag en omstreken een eigen priester. In 1994 werd het huidige kerkgebouw aangekocht.

In Zuid-Nederland waar ook veel Kopten wonen nam Vader Arsenious El Baramousy Eindhoven als uitvalsbasis om deze gemeenschap van dienst te zijn. Vanaf juni 1992 droeg hij eens in de maand de Heilige Liturgie op en bezocht de plaatselijke gemeenschap. Op 15 januari 1998 werd het huidige kerkgebouw in Eindhoven aangekocht en genoemd naar de Heilige Aartsengel Michael en de Heilige Antonius. Tegenwoordig heeft ook Eindhoven een eigen priester.

In Midden-Nederland werd Utrecht het Koptisch Orthodoxe centrum. In 1993 verzamelde Vader Arsenious El Baramousy de Kopten voor een Bijbelstudiebijeenkomst. Deze bijeenkomst groeide later uit tot een Heilige Liturgie. Begin juli 1998 werd met hulp van onze Heer Jezus Christus het huidige kerkgebouw aangekocht en genoemd naar de Martelaar de Heilige Mari Girgis en de Heilige Demiana.


In het Noorden van Nederland begon Vader Arsenious El Baramousy sinds mei 1999 de christenen in de provincie Friesland te bedienen. In Oktober 2000 werd de kerk van Sint Paulus van Thebe in Hilaard gesticht en de geloofsgemeenschap daar telt 25 Koptische gezinnen.

In het Noordoosten van Nederland begon Vader Arsenious El Baramousy sinds februari 1994 de koptische christenen in de provincies Groningen en Drenthe te bedienen. In september 2002, werd de kerk van Sint Athanasius in Assen gesticht, daar bestaat de geloofsgemeenschap uit 50 Koptische gezinnen.

In het Oosten van Nederland begon Vader Arsenious El Baramousy sinds september 1995 de Koptische christenen in de provincie Overijssel te bedienen en stichtte de kerk van Sint Johannes de Doper in Enschede. De Koptisch parochie daar telt 25 Koptische gezinnen. Vader Yoiel El Baramousy is verantwoordelijk voor de St. Paulus van Thebe Kerk, Sint Athanasius Kerk en de Sint Johannes de doper Kerk.

In het Zuidwesten van Nederland begon Vader Arsenious El Baramousy sinds 1999 de Koptische christenen in de provincie Zeeland te bezoeken, en stichtte de Kerk van Sint Arsenious de Grote in Middelburg. De parochie aldaar telt 25 Koptische gezinnen.

De heilige synode van de Koptisch Orthodoxe Kerk heeft besloten een bisdom op te richten voor de spirituele verzorging van de Kopten in Nederland en België. In het avondwierookgebed van 15  juni 2013 (9 Baoena 1729 AM) sprak paus Tawadros II, paus van Alexandrië en patriarch van de Koptisch Orthodoxe kerk, de inwijding uit van Hegoemen Arsenious el Baramousy tot eerste bisschop van dit bisdom, met de naam Anba Arseny, bisschop van het bisdom van Nederland en België.