Close

Welkom bij de Koptische kerk van Mari Guirguis en St. Demiana

In Midden-Nederland werd Utrecht het Koptisch Orthodoxe centrum. In 1993 verzamelde Vader Arsenious El Baramousy (tegenwoordig Bisschop Arseny) de Kopten voor een Bijbelstudiebijeenkomst. Deze bijeenkomst groeide later uit tot een Heilige Liturgie. Begin juli 1998 werd met hulp van onze Heer Jezus Christus het huidige kerkgebouw aangekocht en genoemd naar de Martelaar de Heilige Mari Guirguis (St. Joris) en de Heilige Demiana.

Mari Guirguis (Sint Joris)

Er zijn verschillende versies van de geschiedenis van Mari Guirguis, die door de Kopten aangeroepen wordt als doeltreffend bemiddelaar. Vele verhalen zijn overgeleverd door traditie en worden over het algemeen als geschiedenis aangenomen. Volgens het Koptisch Synexarium, het jaarboek der heiligen van de Koptische Kerk, werd Mari Guirguis geboren in Cappadocia en was hij de zoon van Anastasius en Theopista. Zijn vader, die daar landvoogd was, stierf toen Mari Guirguis twintig jaar oud was. Na de dood van zijn vader ging hij met zijn moeder naar Palestina, het land waar zij geboren was. Daar had zij een aanzienlijk landgoed, dat later aan haar zoon toekwam.

Lees meer
Sint Demiana

Hoe velen onder ons staan op en vertellen andere mensen dat we in Jezus Messias geloven? Hoe velen onder ons geloven oprecht dat onze religie zo’n compleet deel uitmaakt van wat wij zijn dat het de moeite waard is om dat vreugdevol te verkondigen aan hen die ons ondervragen? Eén van Jezus volgelingen zijn is niet gemakkelijk omdat Jezus eens zei: “Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven… gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken… maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken moet…. want het zal u in die ure gegeven worden…. En gij zult allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden.” (Matt 10:16 enz)

Lees meer

Even voorstellen...

Paus Tawadros II

Paus en Patriarch van Alexandrië en 118de opvolger van Sint Marcus

Bisschop Arseny

Bisschop van het koptisch orthodoxe bisdom in Nederland en België

Vader Bishoy Kamel

Pastoor van de kerk in Utrecht sinds 2006

Vader Yohana Maximos

Pastoor van de kerk in Utrecht